AHD File

? Cách mở file .AHD? Những phần mềm mở file .AHD và sửa file lỗi. Convert N/A AHD file sang định dạng khác.

.AHD File Extension

   
File name AHD File
File Type Dynamics AX Online Help Data File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .AHD là file gì?

AHD là Misc Files - Dynamics AX Online Help Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Chứa ứng dụng giúp dữ liệu được sử dụng bởi Microsoft Dynamics AX, một chương trình quản lý kinh doanh; lưu trữ thông tin tham chiếu bởi hệ thống trợ giúp trực tuyến Dynamics AX.

What is a AHD file?

Contains application help data used by Microsoft Dynamics AX, a business management program; stores the information referenced by the Dynamics AX online help system.

Cách mở .AHD file

Để mở file .AHD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AHD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AHD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AHD do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • ArasHD.Main
  • ArasHD.Main

Chuyển đổi file .AHD

File .AHD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *