AHD File

AHD là Misc Files - Dynamics AX Online Help Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

.AHD File Extension

   
File name AHD File
File Type Dynamics AX Online Help Data File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .AHD là file gì?

AHD là Misc Files - Dynamics AX Online Help Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Chứa ứng dụng giúp dữ liệu được sử dụng bởi Microsoft Dynamics AX, một chương trình quản lý kinh doanh; lưu trữ thông tin tham chiếu bởi hệ thống trợ giúp trực tuyến Dynamics AX.

What is a AHD file?

Contains application help data used by Microsoft Dynamics AX, a business management program; stores the information referenced by the Dynamics AX online help system.

Phần mềm mở file .AHD

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AHD do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • ArasHD.Main
  • ArasHD.Main

Chuyển đổi file .AHD

           

File .AHD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *