AHI File

? Cách mở file .AHI? Những phần mềm mở file .AHI và sửa file lỗi. Convert N/A AHI file sang định dạng khác.

.AHI File Extension

   
File name AHI File
File Type Dynamics AX Online Help Index File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .AHI là file gì?

AHI là Misc Files - Dynamics AX Online Help Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Index giúp dữ liệu (.AHD) các tập tin được sử dụng bởi Microsoft Dynamics AX, một chương trình quản lý kinh doanh; cung cấp nhanh hơn truy cập vào tài liệu trợ giúp và khả năng tìm kiếm cho Dynamics AX trợ giúp trực tuyến.

What is a AHI file?

Index of help data (.AHD) files used by Microsoft Dynamics AX, a business management program; provides faster access to help documentation and search capabilities for Dynamics AX online help.

Cách mở .AHI file

Để mở file .AHI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AHI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AHI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AHI do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .AHI

File .AHI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *