AHI File

AHI là Misc Files - Dynamics AX Online Help Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

.AHI File Extension

   
File name AHI File
File Type Dynamics AX Online Help Index File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .AHI là file gì?

AHI là Misc Files - Dynamics AX Online Help Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Index giúp dữ liệu (.AHD) các tập tin được sử dụng bởi Microsoft Dynamics AX, một chương trình quản lý kinh doanh; cung cấp nhanh hơn truy cập vào tài liệu trợ giúp và khả năng tìm kiếm cho Dynamics AX trợ giúp trực tuyến.

What is a AHI file?

Index of help data (.AHD) files used by Microsoft Dynamics AX, a business management program; provides faster access to help documentation and search capabilities for Dynamics AX online help.

Phần mềm mở file .AHI

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AHI do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .AHI

           

File .AHI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *