AHK File

? Cách mở file .AHK? Những phần mềm mở file .AHK và sửa file lỗi. Convert N/A AHK file sang định dạng khác.

.AHK File Extension

   
File name AHK File
File Type AutoHotkey Script
Nhà phát triển AutoHotkey
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (82 Bình chọn)

File .AHK là file gì?

AHK là Executable Files - AutoHotkey Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AutoHotkey.

tập tin một AHK là một kịch bản được tạo ra với AutoHotkey, một chương trình sử dụng để tự động hóa các nhiệm vụ trong Windows. Nó được lưu như một tập tin văn bản đơn giản và chứa dòng mã có thể được thực hiện bởi AutoHotkey (AutoHotkey.exe).

What is a AHK file?

An AHK file is a script created with AutoHotkey, a program used to automate tasks in Windows. It is saved as a plain text file and contains lines of code that can be executed by AutoHotkey (AutoHotkey.exe).

Cách mở .AHK file

Để mở file .AHK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AHK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AHK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AHK do người dùng đóng góp.

  • File Viewer for Android
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • AutoHotkey

Chuyển đổi file .AHK

File .AHK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *