AHK File

AHK là Executable Files - AutoHotkey Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AutoHotkey.

.AHK File Extension

   
File name AHK File
File Type AutoHotkey Script
Nhà phát triển AutoHotkey
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (82 Bình chọn)

File .AHK là file gì?

AHK là Executable Files - AutoHotkey Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AutoHotkey.

tập tin một AHK là một kịch bản được tạo ra với AutoHotkey, một chương trình sử dụng để tự động hóa các nhiệm vụ trong Windows. Nó được lưu như một tập tin văn bản đơn giản và chứa dòng mã có thể được thực hiện bởi AutoHotkey (AutoHotkey.exe).

What is a AHK file?

An AHK file is a script created with AutoHotkey, a program used to automate tasks in Windows. It is saved as a plain text file and contains lines of code that can be executed by AutoHotkey (AutoHotkey.exe).

Phần mềm mở file .AHK

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AHK do filegi.com tổng hợp.

  • File Viewer for Android
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • AutoHotkey

Chuyển đổi file .AHK

           

File .AHK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *