AHS File

AHS là Settings Files - Adobe Halftone Screen File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

.AHS File Extension

   
File name AHS File
File Type Adobe Halftone Screen File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .AHS là file gì?

AHS là Settings Files - Adobe Halftone Screen File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Chứa các tùy chọn để tạo ra một hình ảnh bán sắc trong Photoshop; tạo ra bởi đầu tiên chuyển đổi một hình ảnh để Grayscale, sau đó đến Bitmap và chọn Use: "Halftone Screen ..." như phương pháp.

What is a AHS file?

Contains settings for creating a halftone image in Photoshop; created by first converting an image to Grayscale, then to Bitmap and selecting Use: "Halftone Screen..." as the method.

Phần mềm mở file .AHS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AHS do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Limited Edition
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop

Chuyển đổi file .AHS

           

File .AHS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *