AHS File

? Cách mở file .AHS? Những phần mềm mở file .AHS và sửa file lỗi. Convert N/A AHS file sang định dạng khác.

.AHS File Extension

   
File name AHS File
File Type Adobe Halftone Screen File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .AHS là file gì?

AHS là Settings Files - Adobe Halftone Screen File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Chứa các tùy chọn để tạo ra một hình ảnh bán sắc trong Photoshop; tạo ra bởi đầu tiên chuyển đổi một hình ảnh để Grayscale, sau đó đến Bitmap và chọn Use: "Halftone Screen ..." như phương pháp.

What is a AHS file?

Contains settings for creating a halftone image in Photoshop; created by first converting an image to Grayscale, then to Bitmap and selecting Use: "Halftone Screen..." as the method.

Cách mở .AHS file

Để mở file .AHS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AHS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AHS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AHS do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Limited Edition
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop

Chuyển đổi file .AHS

File .AHS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *