AHU File

AHU là Settings Files - Adobe Photoshop HSL File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

.AHU File Extension

   
File name AHU File
File Type Adobe Photoshop HSL File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .AHU là file gì?

AHU là Settings Files - Adobe Photoshop HSL File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Hue Saturation Lightness (HSL) tập tin được sử dụng bởi phần mềm Adobe Photoshop, một raster đồ họa chỉnh sửa ứng dụng; chứa các giá trị cài đặt trước cho màu sắc (0 đến 360), độ bão hòa (0 đến 100), và nhẹ nhàng (-100 đến 100) thành phần của sự xuất hiện màu; được sử dụng để áp dụng điều chỉnh màu sắc cho hình ảnh.

What is a AHU file?

Hue Saturation Lightness (HSL) file used by Adobe Photoshop, a raster graphics editing application; contains preset values for the hue (0 to 360), saturation (0 to 100), and lightness (-100 to 100) components of color appearance; used for applying color adjustments to images.

Phần mềm mở file .AHU

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AHU do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Limited Edition
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop

Chuyển đổi file .AHU

           

File .AHU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *