AHU File

? Cách mở file .AHU? Những phần mềm mở file .AHU và sửa file lỗi. Convert Binary AHU file sang định dạng khác.

.AHU File Extension

   
File name AHU File
File Type Adobe Photoshop HSL File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .AHU là file gì?

AHU là Settings Files - Adobe Photoshop HSL File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Hue Saturation Lightness (HSL) tập tin được sử dụng bởi phần mềm Adobe Photoshop, một raster đồ họa chỉnh sửa ứng dụng; chứa các giá trị cài đặt trước cho màu sắc (0 đến 360), độ bão hòa (0 đến 100), và nhẹ nhàng (-100 đến 100) thành phần của sự xuất hiện màu; được sử dụng để áp dụng điều chỉnh màu sắc cho hình ảnh.

What is a AHU file?

Hue Saturation Lightness (HSL) file used by Adobe Photoshop, a raster graphics editing application; contains preset values for the hue (0 to 360), saturation (0 to 100), and lightness (-100 to 100) components of color appearance; used for applying color adjustments to images.

Cách mở .AHU file

Để mở file .AHU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AHU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AHU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AHU do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Limited Edition
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop

Chuyển đổi file .AHU

File .AHU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *