AIFC File

? Cách mở file .AIFC? Những phần mềm mở file .AIFC và sửa file lỗi. Convert N/A AIFC file sang định dạng khác.

.AIFC File Extension

   
File name AIFC File
File Type Compressed Audio Interchange File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (8 Bình chọn)

File .AIFC là file gì?

AIFC là Audio Files - Compressed Audio Interchange File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Nén .aiff tập tin âm thanh được sử dụng bởi các máy nghe nhạc và chơi game console; chứa âm thanh CD-chất lượng; tương tự như một file .WAV, nhưng sử dụng âm thanh nén để giảm kích thước tập tin; có thể kết hợp ULAW, ALAW, hoặc nén G722; thường được gọi là một tập tin AIFF-C.

What is a AIFC file?

Compressed .AIFF audio file used by media players and gaming consoles; contains CD-quality audio; similar to a .WAV file, but uses audio compression to reduce file size; may incorporate ULAW, ALAW, or G722 compression; commonly referred to as an AIFF-C file.

Cách mở .AIFC file

Để mở file .AIFC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AIFC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AIFC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AIFC do người dùng đóng góp.

  • Any Video Converter
  • iTunes
  • iTunes
  • Zoom Player
  • VideoLAN VLC media player
  • K-Lite Codec Pack
  • K-Lite Codec Pack

Chuyển đổi file .AIFC

File .AIFC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert aifc to mp4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *