AIFC File

AIFC là Audio Files - Compressed Audio Interchange File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.AIFC File Extension

   
File name AIFC File
File Type Compressed Audio Interchange File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (8 Bình chọn)

File .AIFC là file gì?

AIFC là Audio Files - Compressed Audio Interchange File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Nén .aiff tập tin âm thanh được sử dụng bởi các máy nghe nhạc và chơi game console; chứa âm thanh CD-chất lượng; tương tự như một file .WAV, nhưng sử dụng âm thanh nén để giảm kích thước tập tin; có thể kết hợp ULAW, ALAW, hoặc nén G722; thường được gọi là một tập tin AIFF-C.

What is a AIFC file?

Compressed .AIFF audio file used by media players and gaming consoles; contains CD-quality audio; similar to a .WAV file, but uses audio compression to reduce file size; may incorporate ULAW, ALAW, or G722 compression; commonly referred to as an AIFF-C file.

Phần mềm mở file .AIFC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AIFC do filegi.com tổng hợp.

  • Any Video Converter
  • iTunes
  • iTunes
  • Zoom Player
  • VideoLAN VLC media player
  • K-Lite Codec Pack
  • K-Lite Codec Pack

Chuyển đổi file .AIFC

           

File .AIFC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Convert aifc to mp4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *