AIFF File

AIFF là Audio Files - Audio Interchange File Format, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

.AIFF File Extension

   
File name AIFF File
File Type Audio Interchange File Format
Nhà phát triển Apple
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (42 Bình chọn)

File .AIFF là file gì?

AIFF là Audio Files - Audio Interchange File Format, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

Cao chất lượng tập tin âm thanh được tạo ra bằng cách sử dụng định dạng tập tin (AIFF); chứa âm thanh chất lượng CD lưu trữ trong một tổ chức phi nén, định dạng lossless, các file WAV tương tự; thường được dùng để ghi đĩa CD âm thanh.

What is a AIFF file?

High-quality audio file created using the (AIFF) file format; contains CD-quality audio stored in a non-compressed, lossless format, similar .WAV files; commonly used to burn audio CDs.

Phần mềm mở file .AIFF

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AIFF do filegi.com tổng hợp.

  • Roxio Toast 18
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Nullsoft Winamp
  • Apple iTunes
  • Apple QuickTime Player
  • Apple QuickTime Player
  • Roxio Creator NXT Pro 7
  • Adobe Audition CC 2019

Chuyển đổi file .AIFF

           

File .AIFF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Convert aiff to mp4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *