AIN File

? Cách mở file .AIN? Những phần mềm mở file .AIN và sửa file lỗi. Convert N/A AIN file sang định dạng khác.

.AIN File Extension

   
File name AIN File
File Type 1Source Engine Compiled AI Nodegraph File
Nhà phát triển Valve
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (14 Bình chọn)

File .AIN là file gì?

AIN là Game Files - 1Source Engine Compiled AI Nodegraph File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Valve.

tập tin dữ liệu trò chơi được sử dụng bởi trò chơi được phát triển với nguồn, một động cơ first-person shooter (FPS) trò chơi được phát triển bởi Valve; cửa hàng một lưới định vị, trong đó bao gồm các điểm và đường kết nối tạo nên con đường traversal tiềm năng trí tuệ nhân tạo (AI) không điều khiển được nhân vật (NPC), hoặc "bot"; được sử dụng để định vị thời gian thực và phong trào chơi máy tính AI.

What is a AIN file?

Game data file used by games developed with Source, a first-person shooter (FPS) game engine developed by Valve; stores a navigation mesh, which consists of points and connected lines that make up potential traversal paths for artificial intelligence (AI) non-player characters (NPCs), or "bots;" used for real-time navigation and movement for AI computer players.

Cách mở .AIN file

Để mở file .AIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AIN do người dùng đóng góp.

  • Valve Hammer Editor
  • Valve Source
  • Valve Source

Chuyển đổi file .AIN

File .AIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *