ALDF File

? Cách mở file .ALDF? Những phần mềm mở file .ALDF và sửa file lỗi. Convert N/A ALDF file sang định dạng khác.

.ALDF File Extension

   
File name ALDF File
File Type Aldfaer Genealogy File
Nhà phát triển Foundation Aldfaer
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .ALDF là file gì?

ALDF là Data Files - Aldfaer Genealogy File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Foundation Aldfaer.

tập tin một ALDF là một tập tin phả hệ được tạo ra bởi Aldfaer, một chương trình Hà Lan miễn phí dành cho Windows dùng để sắp xếp và xem thông tin phả hệ. Nó chứa di sản của một người kể cả cha mẹ, cuộc hôn nhân, anh chị em, con cái, ghi chú, các sự kiện gia đình, và hình ảnh.

What is a ALDF file?

An ALDF file is a genealogy file created by Aldfaer, a free Dutch program for Windows used to organize and view genealogy information. It contains a person's heritage including parents, marriages, siblings, children, notes, family events, and photos.

Cách mở .ALDF file

Để mở file .ALDF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ALDF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ALDF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ALDF do người dùng đóng góp.

  • Aldfaer

Chuyển đổi file .ALDF

File .ALDF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *