ALDF File

ALDF là Data Files - Aldfaer Genealogy File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Foundation Aldfaer.

.ALDF File Extension

   
File name ALDF File
File Type Aldfaer Genealogy File
Nhà phát triển Foundation Aldfaer
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .ALDF là file gì?

ALDF là Data Files - Aldfaer Genealogy File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Foundation Aldfaer.

tập tin một ALDF là một tập tin phả hệ được tạo ra bởi Aldfaer, một chương trình Hà Lan miễn phí dành cho Windows dùng để sắp xếp và xem thông tin phả hệ. Nó chứa di sản của một người kể cả cha mẹ, cuộc hôn nhân, anh chị em, con cái, ghi chú, các sự kiện gia đình, và hình ảnh.

What is a ALDF file?

An ALDF file is a genealogy file created by Aldfaer, a free Dutch program for Windows used to organize and view genealogy information. It contains a person's heritage including parents, marriages, siblings, children, notes, family events, and photos.

Phần mềm mở file .ALDF

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ALDF do filegi.com tổng hợp.

  • Aldfaer

Chuyển đổi file .ALDF

           

File .ALDF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *