ALE File

? Cách mở file .ALE? Những phần mềm mở file .ALE và sửa file lỗi. Convert Text ALE file sang định dạng khác.

.ALE File Extension

   
File name ALE File
File Type Avid Log Exchange File
Nhà phát triển Avid Technology
Phân loại Video Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .ALE là file gì?

ALE là Video Files - Avid Log Exchange File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Avid Technology.

Phim tập tin cơ sở dữ liệu được tạo ra trong Log Trao đổi Avid (ALE) định dạng; lưu trong một định dạng văn bản ASCII tab-delimited và chứa một bản ghi bắn của bộ phim, video và dữ liệu âm thanh; được sử dụng trong quá trình truyền dữ liệu giữa các hệ thống phim.

What is a ALE file?

Film database file created in the Avid Log Exchange (ALE) format; saved in a tab-delimited ASCII text format and contains a shot log of film, video, and audio data; used in the process of transferring film data between systems.

Cách mở .ALE file

Để mở file .ALE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ALE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ALE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ALE do người dùng đóng góp.

  • Apple Final Cut Pro X
  • Avid Media Composer
  • Avid Media Composer
  • Avid Xpress
  • text editor

Chuyển đổi file .ALE

File .ALE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *