IDX0 File

? Cách mở file .IDX0? Những phần mềm mở file .IDX0 và sửa file lỗi. Convert N/A IDX0 file sang định dạng khác.

.IDX0 File Extension

   
File name IDX0 File
File Type Runescape Cache Index File
Nhà phát triển Jagex
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .IDX0 là file gì?

IDX0 là Game Files - Runescape Cache Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Jagex.

Index của file cache được tạo ra bởi Runescape, một trò chơi trực tuyến nhiều người; lưu trữ dữ liệu về các tập tin bộ nhớ cache (ví dụ .IDX255 và các tập tin khác) được lưu bởi Runescape; tập tin chỉ mục thường được đặt tên là "main_file_cache.idx0" và không nên mở bằng tay.

What is a IDX0 file?

Index of cache files created by Runescape, an online multiplayer game; stores data about cache files (e.g. .IDX255 and other files) saved by Runescape; index files are typically named "main_file_cache.idx0" and should not be opened manually.

Cách mở .IDX0 file

Để mở file .IDX0 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IDX0 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IDX0

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IDX0 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .IDX0

File .IDX0 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *