IDX File

? Cách mở file .IDX? Những phần mềm mở file .IDX và sửa file lỗi. Convert N/A IDX file sang định dạng khác.

.IDX File Extension

   
File name IDX File
File Type 1Movie Subtitle File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (183 Bình chọn)

File .IDX là file gì?

IDX là Misc Files - 1Movie Subtitle File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin một IDX là một tệp dữ liệu được sử dụng bởi các chương trình phát lại DVD khác nhau để hiển thị phụ đề. Nó chứa các văn bản phụ đề cũng như lượng điểm chỉnh sửa cho mỗi khi phụ đề sẽ được hiển thị trong suốt thời gian bộ phim. file IDX được lưu với một tập tin video tương ứng, chẳng hạn như một file .AVI hoặc mkv.

What is a IDX file?

An IDX file is a data file used by various DVD playback programs to display subtitles. It contains the subtitle text as well as cue points for when each subtitle should be shown during the movie timeline. IDX files are saved with a corresponding video file, such as an .AVI or .MKV file.

Cách mở .IDX file

Để mở file .IDX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IDX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IDX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IDX do người dùng đóng góp.

  • J2 Interactive MX Player
  • CyberLink PowerDVD 17
  • CyberLink PowerDVD 17
  • VideoLAN VLC media player
  • URUWorks Subtitle Workshop
  • DVDSubEdit
  • DVDSubEdit
  • SMPlayer

Chuyển đổi file .IDX

File .IDX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *