INFO File

? Cách mở file .INFO? Những phần mềm mở file .INFO và sửa file lỗi. Convert N/A INFO file sang định dạng khác.

.INFO File Extension

   
File name INFO File
File Type 1Texinfo Document
Nhà phát triển The GNU Project
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (224 Bình chọn)

File .INFO là file gì?

INFO là Misc Files - 1Texinfo Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The GNU Project.

tập tin một INFO là một tài liệu thông tin định dạng được tạo ra bởi Texinfo, một công cụ thế hệ giúp đỡ tài liệu dự án GNU. Nó lưu trữ tài liệu trong một định dạng cuốn sách với các chương, mục, và phần phụ và có thể chứa lên đến bốn lớp về chiều sâu.

What is a INFO file?

An INFO file is a formatted information document created by Texinfo, a GNU Project help document generation tool. It stores documentation in a book format with chapters, sections, and subsections and can contain up to four layers of depth.

Cách mở .INFO file

Để mở file .INFO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .INFO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .INFO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INFO do người dùng đóng góp.

  • GNU Emacs
  • GNU Texinfo
  • GNU Texinfo
  • Adobe Acrobat
  • Microsoft Windows Media Player
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop

Chuyển đổi file .INFO

File .INFO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *