INF_LOC File

? Cách mở file .INF_LOC? Những phần mềm mở file .INF_LOC và sửa file lỗi. Convert Text INF_LOC file sang định dạng khác.

.INF_LOC File Extension

   
File name INF_LOC File
File Type Windows Driver Information Cache File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.2 ★ (6 Bình chọn)

File .INF_LOC là file gì?

INF_LOC là System Files - Windows Driver Information Cache File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin sử dụng bởi Windows để lưu trữ thông tin về trình điều khiển; sử dụng trong nội bởi Windows khi cài đặt và cấu hình trình điều khiển; hoạt động như một bộ nhớ cache cho dữ liệu lái xe; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và có thể được xem bằng một trình soạn thảo văn bản như Notepad.

What is a INF_LOC file?

File used by Windows for storing information about drivers; used internally by Windows when installing and configuring drivers; acts as a cache for driver data; saved in a plain text format and can be viewed with a text editor such as Notepad.

Cách mở .INF_LOC file

Để mở file .INF_LOC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .INF_LOC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .INF_LOC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INF_LOC do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows

Chuyển đổi file .INF_LOC

File .INF_LOC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *