INF_LOC File

INF_LOC là System Files - Windows Driver Information Cache File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

.INF_LOC File Extension

   
File name INF_LOC File
File Type Windows Driver Information Cache File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.2 ★ (6 Bình chọn)

File .INF_LOC là file gì?

INF_LOC là System Files - Windows Driver Information Cache File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin sử dụng bởi Windows để lưu trữ thông tin về trình điều khiển; sử dụng trong nội bởi Windows khi cài đặt và cấu hình trình điều khiển; hoạt động như một bộ nhớ cache cho dữ liệu lái xe; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và có thể được xem bằng một trình soạn thảo văn bản như Notepad.

What is a INF_LOC file?

File used by Windows for storing information about drivers; used internally by Windows when installing and configuring drivers; acts as a cache for driver data; saved in a plain text format and can be viewed with a text editor such as Notepad.

Phần mềm mở file .INF_LOC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INF_LOC do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Windows

Chuyển đổi file .INF_LOC

           

File .INF_LOC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *