ALF File

? Cách mở file .ALF? Những phần mềm mở file .ALF và sửa file lỗi. Convert Binary ALF file sang định dạng khác.

.ALF File Extension

   
File name ALF File
File Type 1ACT! Lookup File
Nhà phát triển The Sage Group
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (12 Bình chọn)

File .ALF là file gì?

ALF là Database Files - 1ACT! Lookup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The Sage Group.

Cơ sở dữ liệu tập tin được sử dụng bởi ACT !, một chương trình quản lý quan hệ khách hàng (CRM); chứa thông tin tra cứu sử dụng để điều hướng, sao lưu, khôi phục và một ACT! cơ sở dữ liệu; bao gồm thông tin tham khảo cho các dữ liệu CRM lưu trữ trong một tập tin .ADF.

What is a ALF file?

Database file used by ACT!, a customer relationship management (CRM) program; contains lookup information used for navigating, backing up, and restoring an ACT! database; includes reference information for the CRM data stored in an .ADF file.

Cách mở .ALF file

Để mở file .ALF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ALF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ALF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ALF do người dùng đóng góp.

  • Swiftpage Act!
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander
  • Media Player Classic
  • AL-Mail32
  • desktop
  • desktop

Chuyển đổi file .ALF

File .ALF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *