ALI File

ALI là Data Files - 1Dynamics AX Label Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

.ALI File Extension

   
File name ALI File
File Type 1Dynamics AX Label Index File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .ALI là file gì?

ALI là Data Files - 1Dynamics AX Label Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Index của nhãn (.ALD) các tập tin được sử dụng bởi phần mềm quản lý kinh doanh của Microsoft Dynamics AX; chứa tất cả các giá trị nhãn, sắp xếp theo ngôn ngữ.

What is a ALI file?

Index of label (.ALD) files used by Microsoft Dynamics AX business management software; contains all label values, arranged by language.

Phần mềm mở file .ALI

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ALI do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Dynamics AX
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • AndroidLanguageProject

Chuyển đổi file .ALI

           

File .ALI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *