ALI File

? Cách mở file .ALI? Những phần mềm mở file .ALI và sửa file lỗi. Convert N/A ALI file sang định dạng khác.

.ALI File Extension

   
File name ALI File
File Type 1Dynamics AX Label Index File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .ALI là file gì?

ALI là Data Files - 1Dynamics AX Label Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Index của nhãn (.ALD) các tập tin được sử dụng bởi phần mềm quản lý kinh doanh của Microsoft Dynamics AX; chứa tất cả các giá trị nhãn, sắp xếp theo ngôn ngữ.

What is a ALI file?

Index of label (.ALD) files used by Microsoft Dynamics AX business management software; contains all label values, arranged by language.

Cách mở .ALI file

Để mở file .ALI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ALI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ALI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ALI do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Dynamics AX
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • AndroidLanguageProject

Chuyển đổi file .ALI

File .ALI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *