ALS File

? Cách mở file .ALS? Những phần mềm mở file .ALS và sửa file lỗi. Convert Binary ALS file sang định dạng khác.

.ALS File Extension

   
File name ALS File
File Type Ableton Live Set File
Nhà phát triển Ableton
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (21 Bình chọn)

File .ALS là file gì?

ALS là Audio Files - Ableton Live Set File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ableton.

tập tin một ALS là một dự án âm thanh, hoặc "bộ trực tiếp," tập tin được tạo ra bởi Ableton Live, một chương trình được sử dụng để tạo ra hỗn hợp điện tử. Nó tiết kiệm cho việc bố trí các clip trên timeline multitrack với các thiết lập kết hợp và tham chiếu đến các clip, nhưng không phải clip tập tin bản thân. ALS file cũng hỗ trợ công cụ lấy mẫu và vòng lặp.

What is a ALS file?

An ALS file is an audio project, or "live set," file created by Ableton Live, a program used for creating electronic mixes. It saves the arrangement of clips on a multitrack timeline with mix settings and references to the clips, but not the clip files themselves. ALS files also support sampled instruments and looping.

Cách mở .ALS file

Để mở file .ALS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ALS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ALS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ALS do người dùng đóng góp.

  • Ableton Live
  • XnView
  • XnView
  • Parallels Tools Center
  • LogicAnalyzer Application
  • Synergis Adept
  • Synergis Adept

Chuyển đổi file .ALS

File .ALS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *