ALV File

? Cách mở file .ALV? Những phần mềm mở file .ALV và sửa file lỗi. Convert Binary ALV file sang định dạng khác.

.ALV File Extension

   
File name ALV File
File Type Adobe Photoshop Levels File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .ALV là file gì?

ALV là Settings Files - Adobe Photoshop Levels File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

mức độ màu sắc tập tin được sử dụng bởi phần mềm Adobe Photoshop, một chương trình dùng để tạo và chỉnh sửa raster đồ họa; chứa các tùy chọn để điều chỉnh (RGB) mức màu đỏ, xanh lá cây, và màu xanh của một hình ảnh mở; có thể được truy cập trong Photoshop bằng cách sử dụng "Levels Presets" tùy chọn trong bảng điều khiển Adjustments.

What is a ALV file?

Color levels file used by Adobe Photoshop, a program used to create and edit raster graphics; contains settings for adjusting red, green, and blue (RGB) color levels of an open image; can be accessed in Photoshop using the "Levels Presets" option in the Adjustments panel.

Cách mở .ALV file

Để mở file .ALV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ALV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ALV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ALV do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Limited Edition
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop

Chuyển đổi file .ALV

File .ALV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *