ALX File

ALX là Settings Files - 1BlackBerry Application Loader XML File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Research In Motion.

.ALX File Extension

   
File name ALX File
File Type 1BlackBerry Application Loader XML File
Nhà phát triển Research In Motion
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.6 ★ (9 Bình chọn)

File .ALX là file gì?

ALX là Settings Files - 1BlackBerry Application Loader XML File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Research In Motion.

Tập tin được sử dụng bởi BlackBerry Desktop Software, một chương trình sử dụng để đồng bộ hóa và quản lý dữ liệu cho các thiết bị di động BlackBerry; chứa dữ liệu mô tả ứng dụng XML, bao gồm tên, ID, mô tả, phiên bản nạp, nhà cung cấp, bản quyền, ngôn ngữ và tập tin đề ra; sử dụng để tải các ứng dụng lên một điện thoại thông minh BlackBerry.

What is a ALX file?

File used by BlackBerry Desktop Software, a program used for synchronizing and managing data for BlackBerry mobile devices; contains XML application description data, including name, ID, description, loader version, vendor, copyright, language, and file set; used for loading applications onto a BlackBerry smartphone.

Phần mềm mở file .ALX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ALX do filegi.com tổng hợp.

  • text editor
  • Eclipse IDE for Java Developers
  • Eclipse IDE for Java Developers
  • Stuffit Expander
  • Media Player Classic
  • BlackBerry Desktop Software
  • BlackBerry Desktop Software

Chuyển đổi file .ALX

           

File .ALX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *