ALZ File

? Cách mở file .ALZ? Những phần mềm mở file .ALZ và sửa file lỗi. Convert N/A ALZ file sang định dạng khác.

.ALZ File Extension

   
File name ALZ File
File Type ALZip Archive
Nhà phát triển ESTsoft
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (19 Bình chọn)

File .ALZ là file gì?

ALZ là Compressed Files - ALZip Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ESTsoft.

định dạng file nén độc quyền được phát triển bởi ESTsoft; sử dụng một thuật toán tương tự như nén .ZIP, nhưng được tối ưu hóa để nén tài liệu lưu trữ lớn; cũng hỗ trợ self-extracting và tài liệu lưu trữ kéo dài.

What is a ALZ file?

Proprietary compressed file format developed by ESTsoft; uses an algorithm similar to .ZIP compression, but is optimized for compressing large archives; also supports self-extracting and spanned archives.

Cách mở .ALZ file

Để mở file .ALZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ALZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ALZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ALZ do người dùng đóng góp.

  • The Unarchiver
  • ESTsoft ALZip
  • ESTsoft ALZip
  • AhnLab Zip
  • Parallels Tools Center
  • GOMPLAYER
  • GOMPLAYER

Chuyển đổi file .ALZ

File .ALZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *