AM File

? Cách mở file .AM? Những phần mềm mở file .AM và sửa file lỗi. Convert Text AM file sang định dạng khác.

.AM File Extension

   
File name AM File
File Type 1Automake Makefile Template
Nhà phát triển Automake
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (17 Bình chọn)

File .AM là file gì?

AM là Developer Files - 1Automake Makefile Template, dưới định dạng Text được phát triển bởi Automake.

Tập tin được sử dụng bởi Automake, một chương trình sử dụng để tạo Makefiles; chứa một mẫu Makefile, trong đó bao gồm các thông tin cần thiết để tạo cú pháp Makefile hợp lệ; giúp các lập trình viên định nghĩa một Makefile sử dụng một ngôn ngữ bậc cao thay vì phải viết cú pháp Makefile ở mức độ thấp.

What is a AM file?

File used by Automake, a program used for generating Makefiles; contains a Makefile template, which includes the information required to generate valid Makefile syntax; helps programmers define a Makefile using a higher-order language instead of having to write low-level Makefile syntax.

Cách mở .AM file

Để mở file .AM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AM do người dùng đóng góp.

  • Automake
  • Any Video Converter Free
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Amira
  • StatTrak Address Manager BE
  • StatTrak Address Manager BE

Chuyển đổi file .AM

File .AM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *