AM5 File

? Cách mở file .AM5? Những phần mềm mở file .AM5 và sửa file lỗi. Convert N/A AM5 file sang định dạng khác.

.AM5 File Extension

   
File name AM5 File
File Type AutoPlay Media Studio 5 Project File
Nhà phát triển Indigo Rose
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .AM5 là file gì?

AM5 là Developer Files - AutoPlay Media Studio 5 Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Indigo Rose.

ứng dụng phần mềm phát triển với AutoPlay Media Studio, phiên bản 5; có thể bao gồm nhiều loại hình phương tiện truyền thông và các menu tùy chỉnh autorun; có thể được sử dụng để tạo ra các chương trình đa phương tiện, thuyết trình tương tác, và các ứng dụng tùy chỉnh khác.

What is a AM5 file?

Software application developed with AutoPlay Media Studio, version 5; can include various types of media and custom autorun menus; may be used for creating multimedia programs, interactive presentations, and other custom applications.

Cách mở .AM5 file

Để mở file .AM5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AM5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AM5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AM5 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .AM5

File .AM5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *