AM6 File

? Cách mở file .AM6? Những phần mềm mở file .AM6 và sửa file lỗi. Convert N/A AM6 file sang định dạng khác.

.AM6 File Extension

   
File name AM6 File
File Type AutoPlay Media Studio 6 Project
Nhà phát triển Indigo Rose
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .AM6 là file gì?

AM6 là Developer Files - AutoPlay Media Studio 6 Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Indigo Rose.

Dự án tạo ra với AutoPlay Media Studio, một chương trình phát triển ứng dụng nhanh chóng; sử dụng để tạo đa phương tiện ứng dụng, thuyết trình tương tác, và các chương trình phần mềm tùy chỉnh khác.

What is a AM6 file?

Project created with AutoPlay Media Studio, a rapid application development program; used for creating multimedia applications, interactive presentations, and other custom software programs.

Cách mở .AM6 file

Để mở file .AM6 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AM6 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AM6

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AM6 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .AM6

File .AM6 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *