AM7 File

? Cách mở file .AM7? Những phần mềm mở file .AM7 và sửa file lỗi. Convert N/A AM7 file sang định dạng khác.

.AM7 File Extension

   
File name AM7 File
File Type AutoPlay Media Studio 7 Project
Nhà phát triển Indigo Rose
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (6 Bình chọn)

File .AM7 là file gì?

AM7 là Developer Files - AutoPlay Media Studio 7 Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Indigo Rose.

Dự án phần mềm được tạo ra với AutoPlay Media Studio 7, một cách dễ dàng sử dụng chương trình phát triển ứng dụng nhanh chóng; sử dụng để tạo các menu tùy chỉnh autorun, các ứng dụng đa phương tiện, thuyết trình tương tác, và các chương trình phần mềm tùy chỉnh khác.

What is a AM7 file?

Software project created with AutoPlay Media Studio 7, an easy-to-use rapid application development program; used for creating custom autorun menus, multimedia applications, interactive presentations, and other custom software programs.

Cách mở .AM7 file

Để mở file .AM7 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AM7 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AM7

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AM7 do người dùng đóng góp.

  • AutoPlay Media Studio
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .AM7

File .AM7 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *