AMB File

AMB là Data Files - 1All My Books Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bolide Software.

.AMB File Extension

   
File name AMB File
File Type 1All My Books Database File
Nhà phát triển Bolide Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .AMB là file gì?

AMB là Data Files - 1All My Books Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bolide Software.

Tập tin được tạo ra bởi All My Sách, một cuốn sách tổ chức cá nhân cho Windows; tiết kiệm một danh mục các thông tin về cả bản in sách và các file eBook (ví dụ, .mobi, .AZW, .PRC, .FB2, .LRF, vv); sử dụng để giữ cho hàng tồn kho của các bộ sưu tập sách cá nhân.

What is a AMB file?

File created by All My Books, a personal book organizer for Windows; saves a catalog of information about both hard copy books and eBook files (e.g., .MOBI, .AZW, .PRC, .FB2, .LRF, etc.); used for keeping an inventory of personal book collections.

Phần mềm mở file .AMB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AMB do filegi.com tổng hợp.

  • Bolide All My Books
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • All My Books
  • All My Books FULL for GOTD
  • MultiBrowser
  • MultiBrowser

Chuyển đổi file .AMB

           

File .AMB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *