AMB File

? Cách mở file .AMB? Những phần mềm mở file .AMB và sửa file lỗi. Convert Binary AMB file sang định dạng khác.

.AMB File Extension

   
File name AMB File
File Type 1All My Books Database File
Nhà phát triển Bolide Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .AMB là file gì?

AMB là Data Files - 1All My Books Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bolide Software.

Tập tin được tạo ra bởi All My Sách, một cuốn sách tổ chức cá nhân cho Windows; tiết kiệm một danh mục các thông tin về cả bản in sách và các file eBook (ví dụ, .mobi, .AZW, .PRC, .FB2, .LRF, vv); sử dụng để giữ cho hàng tồn kho của các bộ sưu tập sách cá nhân.

What is a AMB file?

File created by All My Books, a personal book organizer for Windows; saves a catalog of information about both hard copy books and eBook files (e.g., .MOBI, .AZW, .PRC, .FB2, .LRF, etc.); used for keeping an inventory of personal book collections.

Cách mở .AMB file

Để mở file .AMB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AMB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AMB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AMB do người dùng đóng góp.

  • Bolide All My Books
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • All My Books
  • All My Books FULL for GOTD
  • MultiBrowser
  • MultiBrowser

Chuyển đổi file .AMB

File .AMB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *