AMF File

? Cách mở file .AMF? Những phần mềm mở file .AMF và sửa file lỗi. Convert XML AMF file sang định dạng khác.

.AMF File Extension

   
File name AMF File
File Type 1Additive Manufacturing File
Nhà phát triển ASTM
Phân loại 3D Image Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .AMF là file gì?

AMF là 3D Image Files - 1Additive Manufacturing File, dưới định dạng XML được phát triển bởi ASTM.

Hồ AMF là một tập tin sản xuất chất phụ gia được sử dụng bởi các chương trình CAD để mô tả các đối tượng cho các mục đích in ấn 3D. Nó chứa một hoặc nhiều đối tượng, trong đó bao gồm các hình học, màu sắc, và vật chất của khối lượng tạo nên các đối tượng (s). AMF còn cả các file lưu trữ các chòm sao (sắp xếp) của nhiều đối tượng và siêu dữ liệu mà quy định cụ thể các tác giả, tên, bản quyền, và hướng dẫn đặc biệt cho đối tượng (s).

What is a AMF file?

An AMF file is an additive manufacturing file used by CAD programs to describe objects for 3D printing purposes. It contains one or more objects, which include the geometry, color, and material of the volumes that make up the object(s). AMF files also store the constellation (arrangement) of multiple objects and metadata that specifies the author, name, copyright, and special instructions for the object(s).

Cách mở .AMF file

Để mở file .AMF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AMF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AMF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AMF do người dùng đóng góp.

  • Autodesk Meshmixer
  • jetAudio
  • jetAudio
  • Winamp
  • ADRIFT Developer
  • Winamp Pro
  • Winamp Pro

Chuyển đổi file .AMF

File .AMF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *