AMFM File

? Cách mở file .AMFM? Những phần mềm mở file .AMFM và sửa file lỗi. Convert N/A AMFM file sang định dạng khác.

.AMFM File Extension

   
File name AMFM File
File Type Adobe Multiple Font Metrics File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Font Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .AMFM là file gì?

AMFM là Font Files - Adobe Multiple Font Metrics File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Chỉ định các dữ liệu điều khiển và thông tin về font toàn cầu cho một nhóm các file Adobe Font Metrics (.AFM); cũng bao gồm một tập tin AFM cho mỗi thiết kế bậc thầy trong chương trình phông chữ; thường khoảng 1.5KB trong kích thước.

What is a AMFM file?

Specifies the control data and global font information for a group of Adobe Font Metrics (.AFM) files; also includes one AFM file for each of the master designs in the font program; typically about 1.5KB in size.

Cách mở .AMFM file

Để mở file .AMFM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AMFM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AMFM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AMFM do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .AMFM

File .AMFM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *