AMGP File

? Cách mở file .AMGP? Những phần mềm mở file .AMGP và sửa file lỗi. Convert XML AMGP file sang định dạng khác.

.AMGP File Extension

   
File name AMGP File
File Type antimicro Profile File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .AMGP là file gì?

AMGP là Settings Files - antimicro Profile File, dưới định dạng XML được phát triển bởi N/A.

tập tin một AMGP là một cài đặt tập tin được tạo ra bởi antimicro, một chương trình dùng để ánh xạ chuột và bàn phím nút để nút gamepad. Nó bao gồm một hồ sơ cá nhân trong định dạng XML, trong đó bao gồm thông tin về bàn phím và chuột nút và các nút mà họ đại diện trên gamepad. file AMGP đã được giới thiệu trong phiên bản 2.6 của antimicro.

What is a AMGP file?

An AMGP file is a settings file created by antimicro, a program used to map mouse and keyboard buttons to gamepad buttons. It contains a profile in XML format, which includes information about keyboard and mouse buttons and the buttons they represent on a gamepad. AMGP files were introduced in version 2.6 of antimicro.

Cách mở .AMGP file

Để mở file .AMGP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AMGP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AMGP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AMGP do người dùng đóng góp.

  • antimicro

Chuyển đổi file .AMGP

File .AMGP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *