AML File

? Cách mở file .AML? Những phần mềm mở file .AML và sửa file lỗi. Convert Binary AML file sang định dạng khác.

.AML File Extension

   
File name AML File
File Type 1ACPI Machine Language File
Nhà phát triển The ACPICA Project
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (12 Bình chọn)

File .AML là file gì?

AML là System Files - 1ACPI Machine Language File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The ACPICA Project.

tập tin hệ thống bằng văn bản trong ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Máy Language (AML), một ngôn ngữ cấp thấp dùng để cấu hình các thuộc tính phần cứng; thường được sử dụng để khởi động Mac OS X trên không phải của Apple phần cứng (hệ thống "Hackintosh"), chẳng hạn như P55 bo mạch chủ; cũng được sử dụng để tạo điều kiện cho khả năng tương thích phần cứng tốt hơn và cải thiện hiệu suất hệ thống.

What is a AML file?

System file written in the ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) Machine Language (AML), a low-level language used for configuring hardware properties; often used to boot Mac OS X on non-Apple hardware ("Hackintosh" systems), such as P55 motherboards; also used for enabling greater hardware compatibility and improving system performance.

Cách mở .AML file

Để mở file .AML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AML do người dùng đóng góp.

  • iasl
  • DSDTSE
  • DSDTSE
  • AcroEdit
  • Media Player Classic
  • Morpheus Photo Animation Suite
  • Morpheus Photo Animation Suite

Chuyển đổi file .AML

File .AML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *