AMM File

? Cách mở file .AMM? Những phần mềm mở file .AMM và sửa file lỗi. Convert Binary AMM file sang định dạng khác.

.AMM File Extension

   
File name AMM File
File Type All My Movies Database File
Nhà phát triển Bolide Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .AMM là file gì?

AMM là Data Files - All My Movies Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bolide Software.

Tập tin được tạo ra bởi All My Movies, một tổ chức phim cá nhân dành cho Windows; tiết kiệm một danh mục các thông tin về các file video, DVD, phim Blu-ray, và băng VHS; sử dụng để giữ cho hàng tồn kho của một bộ sưu tập cá nhân của phim.

What is a AMM file?

File created by All My Movies, a personal movie organizer for Windows; saves a catalog of information about video files, DVDs, Blu-ray movies, and VHS tapes; used for keeping an inventory of a personal collection of movies.

Cách mở .AMM file

Để mở file .AMM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AMM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AMM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AMM do người dùng đóng góp.

  • Bolide All My Movies
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English
  • AirMagnet Laptop
  • Piano Wizard
  • Orchida Knitting System
  • Orchida Knitting System

Chuyển đổi file .AMM

File .AMM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *