AMM File

AMM là Data Files - All My Movies Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bolide Software.

.AMM File Extension

   
File name AMM File
File Type All My Movies Database File
Nhà phát triển Bolide Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .AMM là file gì?

AMM là Data Files - All My Movies Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bolide Software.

Tập tin được tạo ra bởi All My Movies, một tổ chức phim cá nhân dành cho Windows; tiết kiệm một danh mục các thông tin về các file video, DVD, phim Blu-ray, và băng VHS; sử dụng để giữ cho hàng tồn kho của một bộ sưu tập cá nhân của phim.

What is a AMM file?

File created by All My Movies, a personal movie organizer for Windows; saves a catalog of information about video files, DVDs, Blu-ray movies, and VHS tapes; used for keeping an inventory of a personal collection of movies.

Phần mềm mở file .AMM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AMM do filegi.com tổng hợp.

  • Bolide All My Movies
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English
  • AirMagnet Laptop
  • Piano Wizard
  • Orchida Knitting System
  • Orchida Knitting System

Chuyển đổi file .AMM

           

File .AMM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *