AMP File

? Cách mở file .AMP? Những phần mềm mở file .AMP và sửa file lỗi. Convert Binary AMP file sang định dạng khác.

.AMP File Extension

   
File name AMP File
File Type Adobe Photoshop Curves Map File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (6 Bình chọn)

File .AMP là file gì?

AMP là Settings Files - Adobe Photoshop Curves Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

What is a AMP file?

Adjustment curve file created by Adobe Photoshop, an image-editing application; stores a custom curve drawn by hand using the pencil tool in the Photoshop Curves window; used for saving and loading custom curve adjustments, which modify the RGB colors and tonality of an image.

Cách mở .AMP file

Để mở file .AMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AMP do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Limited Edition
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop

Chuyển đổi file .AMP

File .AMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *