AMS File

? Cách mở file .AMS? Những phần mềm mở file .AMS và sửa file lỗi. Convert N/A AMS file sang định dạng khác.

.AMS File Extension

   
File name AMS File
File Type 1Adobe Monitor Setup File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .AMS là file gì?

AMS là Settings Files - 1Adobe Monitor Setup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Cửa hàng cài đặt màn hình hiệu chuẩn được xác định trong tùy chọn Cài đặt màu của Photoshop; được sử dụng để thay đổi cách các màu sắc được hiển thị trên màn hình khác nhau và xác định cách chuyển đổi RGB / CMYK được thực hiện.

What is a AMS file?

Stores monitor calibration settings defined in Photoshop's Color Settings preferences; used for modifying the way colors are displayed on different monitors and determines how RGB/CMYK conversions are done.

Cách mở .AMS file

Để mở file .AMS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AMS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AMS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AMS do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop CC
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Limited Edition
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop

Chuyển đổi file .AMS

File .AMS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *