AMS File

AMS là Settings Files - 1Adobe Monitor Setup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

.AMS File Extension

   
File name AMS File
File Type 1Adobe Monitor Setup File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .AMS là file gì?

AMS là Settings Files - 1Adobe Monitor Setup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Cửa hàng cài đặt màn hình hiệu chuẩn được xác định trong tùy chọn Cài đặt màu của Photoshop; được sử dụng để thay đổi cách các màu sắc được hiển thị trên màn hình khác nhau và xác định cách chuyển đổi RGB / CMYK được thực hiện.

What is a AMS file?

Stores monitor calibration settings defined in Photoshop's Color Settings preferences; used for modifying the way colors are displayed on different monitors and determines how RGB/CMYK conversions are done.

Phần mềm mở file .AMS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AMS do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Photoshop CC
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Limited Edition
  • Adobe Photoshop Extended
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop

Chuyển đổi file .AMS

           

File .AMS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *