AMSORM File

? Cách mở file .AMSORM? Những phần mềm mở file .AMSORM và sửa file lỗi. Convert N/A AMSORM file sang định dạng khác.

.AMSORM File Extension

   
File name AMSORM File
File Type OnLine Ringman Auction Client File
Nhà phát triển Xcira
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .AMSORM là file gì?

AMSORM là Data Files - OnLine Ringman Auction Client File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Xcira.

tập tin khách hàng đấu giá được tạo ra bởi OnLine Ringman, một chương trình cho phép người dùng tham gia vào cuộc đấu giá trực tuyến trực tiếp từ các địa điểm từ xa; chứa dữ liệu để kết nối với các cuộc đấu giá trực tiếp; mở ra với chương trình "RingStart.exe"; AMSORM là viết tắt của đấu giá Hệ thống quản lý trực tuyến Ringman.

What is a AMSORM file?

Auction client file created by OnLine Ringman, a program that allows users to participate in live online auctions from remote locations; contains data to connect to live auctions; opens with program "RingStart.exe"; AMSORM stands for Auction Management Systems Online Ringman.

Cách mở .AMSORM file

Để mở file .AMSORM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AMSORM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AMSORM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AMSORM do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .AMSORM

File .AMSORM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *