AMU File

AMU là Data Files - PictureGear Studio Photo Album File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sony.

.AMU File Extension

   
File name AMU File
File Type PictureGear Studio Photo Album File
Nhà phát triển Sony
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .AMU là file gì?

AMU là Data Files - PictureGear Studio Photo Album File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sony.

Album ảnh tạo ra bởi Sony PictureGear Studio, một chương trình bao gồm một số hệ thống Sony VAIO; lưu trữ một bộ sưu tập tùy biến của ảnh; có thể được biến thành nhãn, dán, và lịch.

What is a AMU file?

Photo album created by Sony PictureGear Studio, a program included with some Sony VAIO systems; stores a customizable collection of photos; may be turned into labels, stickers, and calendars.

Phần mềm mở file .AMU

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AMU do filegi.com tổng hợp.

  • Digital Print
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .AMU

           

File .AMU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *