AMU File

? Cách mở file .AMU? Những phần mềm mở file .AMU và sửa file lỗi. Convert Binary AMU file sang định dạng khác.

.AMU File Extension

   
File name AMU File
File Type PictureGear Studio Photo Album File
Nhà phát triển Sony
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (4 Bình chọn)

File .AMU là file gì?

AMU là Data Files - PictureGear Studio Photo Album File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sony.

Album ảnh tạo ra bởi Sony PictureGear Studio, một chương trình bao gồm một số hệ thống Sony VAIO; lưu trữ một bộ sưu tập tùy biến của ảnh; có thể được biến thành nhãn, dán, và lịch.

What is a AMU file?

Photo album created by Sony PictureGear Studio, a program included with some Sony VAIO systems; stores a customizable collection of photos; may be turned into labels, stickers, and calendars.

Cách mở .AMU file

Để mở file .AMU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AMU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AMU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AMU do người dùng đóng góp.

  • Digital Print
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .AMU

File .AMU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *