AMXX File

AMXX là Plugin Files - AMX Mod X Plugin File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.AMXX File Extension

   
File name AMXX File
File Type AMX Mod X Plugin File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (74 Bình chọn)

File .AMXX là file gì?

AMXX là Plugin Files - AMX Mod X Plugin File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Plug-in được tạo ra cho AMX Mod X, một plugin metamod cho Half-Life và các trò chơi tương tự khác; được thiết kế để quản lý máy chủ; được sử dụng để thêm các tính năng tùy chỉnh để các trò chơi, chẳng hạn như thống kê theo dõi và sửa đổi lối chơi.

What is a AMXX file?

Plug-in created for AMX Mod X, a metamod plugin for Half-Life and other similar games; designed for server administration; used for adding custom features to the game, such as statistics tracking and gameplay modifications.

Phần mềm mở file .AMXX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AMXX do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .AMXX

           

File .AMXX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *