AN File

? Cách mở file .AN? Những phần mềm mở file .AN và sửa file lỗi. Convert Text AN file sang định dạng khác.

.AN File Extension

   
File name AN File
File Type Adobe Edge Animate Project File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.2 ★ (5 Bình chọn)

File .AN là file gì?

AN là Web Files - Adobe Edge Animate Project File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Adobe Cạnh Animate, một chương trình sử dụng để làm nội dung trang web hoạt hình; chứa một timeline multitrack cho sinh động các yếu tố trang web; kết hợp jQuery (một thư viện JavaScript) cho phép hình ảnh động; có thể được sử dụng như là một thay thế cho việc tạo ra các trang web với Flash.

What is a AN file?

Project file created by Adobe Edge Animate, a program used for making animated webpage content; contains a multitrack timeline for animating webpage elements; incorporates jQuery (a JavaScript library) for enabling animations; can be used as an alternative to creating webpages with Flash.

Cách mở .AN file

Để mở file .AN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AN do người dùng đóng góp.

  • Adobe Edge Animate CC
  • Adobe Edge Animate CC
  • Adobe Edge Animate CC

Chuyển đổi file .AN

File .AN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *