AN1 File

? Cách mở file .AN1? Những phần mềm mở file .AN1 và sửa file lỗi. Convert N/A AN1 file sang định dạng khác.

.AN1 File Extension

   
File name AN1 File
File Type Street Atlas USA Draw File
Nhà phát triển DeLorme
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .AN1 là file gì?

AN1 là Data Files - Street Atlas USA Draw File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi DeLorme.

Người dùng thay đổi nội dung tập tin đó đóng vai trò như một lớp trên đầu trang của một tập tin đường Atlas USA Map (.SAF) vẽ; có thể chứa các lớp khác nhau, mỗi loại nội dung khác nhau.

What is a AN1 file?

User-edited drawing file that acts as a layer on top of a Street Atlas USA Map (.SAF) file; may contain several different layers, each with different types of content.

Cách mở .AN1 file

Để mở file .AN1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AN1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AN1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AN1 do người dùng đóng góp.

  • DeLorme Street Atlas USA
  • WinPlots
  • WinPlots
  • Topo8

Chuyển đổi file .AN1

File .AN1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *