AN2 File

AN2 là Game Files - Croc Legend of the Gobbos Animation File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Argonaut Software.

.AN2 File Extension

   
File name AN2 File
File Type Croc Legend of the Gobbos Animation File
Nhà phát triển Argonaut Software
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .AN2 là file gì?

AN2 là Game Files - Croc Legend of the Gobbos Animation File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Argonaut Software.

Tập tin được sử dụng bởi Croc Legend of the Gobbos, một cuộc phiêu lưu trò chơi 3D mà người chơi điều khiển một con cá sấu có tên là "Croc" thông qua nhiều cấp độ; chứa chuỗi phim hoạt hình cho các trò chơi; có thể được tìm thấy trong thư mục gdata / ani2 của quá trình cài đặt game.

What is a AN2 file?

File used by Croc Legend of the Gobbos, a 3D adventure game where players control a crocodile named "Croc" through several levels; contains animation sequences for the game; can be found within the gdata/ani2 directory of the game installation.

Phần mềm mở file .AN2

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AN2 do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic
  • ThermoLogger
  • ThermoLogger
  • Massive Development GmbH AquaNox Revelation
  • Belt Analyst

Chuyển đổi file .AN2

           

File .AN2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *