AN8 File

AN8 là 3D Image Files - 1Anim8or File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Steven Glanville.

.AN8 File Extension

   
File name AN8 File
File Type 1Anim8or File
Nhà phát triển Steven Glanville
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (7 Bình chọn)

File .AN8 là file gì?

AN8 là 3D Image Files - 1Anim8or File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Steven Glanville.

Animation tạo ra với Anim8or, một người mẫu và nhân vật hoạt hình chương trình 3D; hỗ trợ lập bản đồ kết cấu, bóng, ánh sáng, sương mù, và các hiệu ứng OpenGL khác.

What is a AN8 file?

Animation created with Anim8or, a 3D modeling and character animation program; supports texture mapping, shadows, lighting, fog, and other OpenGL effects.

Phần mềm mở file .AN8

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AN8 do filegi.com tổng hợp.

  • Anim8or
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Vector NTI Advance
  • Rendez-vous comptes annuels
  • Silicon Valley Software Anim8or
  • Silicon Valley Software Anim8or

Chuyển đổi file .AN8

           

File .AN8 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *