ANH File

? Cách mở file .ANH? Những phần mềm mở file .ANH và sửa file lỗi. Convert N/A ANH file sang định dạng khác.

.ANH File Extension

   
File name ANH File
File Type Project ROME File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .ANH là file gì?

ANH là Page Layout Files - Project ROME File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được tạo ra bởi dự án ROME, một nội dung tất cả-trong-một tạo và xuất bản ứng dụng; chứa một dự án, trong đó bao gồm một tài liệu cho in hoặc màn hình; có thể chứa văn bản, hình ảnh, phương tiện truyền thông, và đồ họa chèn vào bởi người sử dụng; bao gồm các mẫu cho tờ rơi, trang web, danh thiếp, tờ rơi, giấy chứng nhận, và thuyết trình.

What is a ANH file?

File created by Project ROME, an all-in-one content creating and publishing application; contains a project, which consists of a document for print or screen; may contain text, images, media, and graphics inserted by the user; includes templates for brochures, websites, business cards, flyers, certificates, and presentations.

Cách mở .ANH file

Để mở file .ANH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ANH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ANH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ANH do người dùng đóng góp.

  • Adobe Project ROME
  • ROME
  • ROME

Chuyển đổi file .ANH

File .ANH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *