ANI File

ANI là System Files - Windows Animated Cursor, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

.ANI File Extension

   
File name ANI File
File Type Windows Animated Cursor
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (429 Bình chọn)

File .ANI là file gì?

ANI là System Files - Windows Animated Cursor, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Một tập tin ANI là một tập tin con trỏ hoạt hình được sử dụng bởi hệ điều hành Windows. Nó chứa các khung hình ảnh cho chuỗi hoạt hình như một bộ sưu tập các tập tin .ico. file ANI cũng tương tự như tập tin .CUR, nhưng chứa nhiều hình ảnh sử dụng cho hoạt hình.

What is a ANI file?

An ANI file is a cursor animation file used by the Windows operating system. It contains image frames for the animation sequence as a collection of .ICO files. ANI files are similar to .CUR files, but contain multiple images used for animation.

Phần mềm mở file .ANI

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ANI do filegi.com tổng hợp.

  • Axialis CursorWorkshop
  • RealWorld Cursor Editor
  • RealWorld Cursor Editor
  • G.D.G. AniTuner
  • Aha-Soft ArtCursors
  • ACD Systems ACDSee Photo Studio
  • ACD Systems ACDSee Photo Studio
  • IcoFX

Chuyển đổi file .ANI

           

File .ANI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *