ANI File

? Cách mở file .ANI? Những phần mềm mở file .ANI và sửa file lỗi. Convert Binary ANI file sang định dạng khác.

.ANI File Extension

   
File name ANI File
File Type Windows Animated Cursor
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (429 Bình chọn)

File .ANI là file gì?

ANI là System Files - Windows Animated Cursor, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Một tập tin ANI là một tập tin con trỏ hoạt hình được sử dụng bởi hệ điều hành Windows. Nó chứa các khung hình ảnh cho chuỗi hoạt hình như một bộ sưu tập các tập tin .ico. file ANI cũng tương tự như tập tin .CUR, nhưng chứa nhiều hình ảnh sử dụng cho hoạt hình.

What is a ANI file?

An ANI file is a cursor animation file used by the Windows operating system. It contains image frames for the animation sequence as a collection of .ICO files. ANI files are similar to .CUR files, but contain multiple images used for animation.

Cách mở .ANI file

Để mở file .ANI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ANI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ANI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ANI do người dùng đóng góp.

  • Axialis CursorWorkshop
  • RealWorld Cursor Editor
  • RealWorld Cursor Editor
  • G.D.G. AniTuner
  • Aha-Soft ArtCursors
  • ACD Systems ACDSee Photo Studio
  • ACD Systems ACDSee Photo Studio
  • IcoFX

Chuyển đổi file .ANI

File .ANI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *