ANIM File

? Cách mở file .ANIM? Những phần mềm mở file .ANIM và sửa file lỗi. Convert Text ANIM file sang định dạng khác.

.ANIM File Extension

   
File name ANIM File
File Type 1Maya Animation File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (22 Bình chọn)

File .ANIM là file gì?

ANIM là 3D Image Files - 1Maya Animation File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Autodesk.

tập tin hình ảnh động 3D tạo ra bởi người Maya, một ứng dụng mô hình 3D chuyên nghiệp; tiết kiệm tham chiếu đến các đối tượng và các thuộc tính hình ảnh động của họ; bao gồm các khung hình chính mà xác định điểm neo của phim hoạt hình; cũng bao gồm quay và thời gian.

What is a ANIM file?

3D animation file created by Maya, a professional 3D modeling application; saves references to objects and their animation properties; includes keyframes that specify anchor points of the animation; also includes rotations and the timeline.

Cách mở .ANIM file

Để mở file .ANIM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ANIM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ANIM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ANIM do người dùng đóng góp.

  • Autodesk Maya 2020

Chuyển đổi file .ANIM

File .ANIM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *