ANIME File

? Cách mở file .ANIME? Những phần mềm mở file .ANIME và sửa file lỗi. Convert Zip ANIME file sang định dạng khác.

.ANIME File Extension

   
File name ANIME File
File Type Anime Studio Document
Nhà phát triển Smith Micro
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .ANIME là file gì?

ANIME là Data Files - Anime Studio Document, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Smith Micro.

Hồ ANIME là một tài liệu được tạo ra với Anime Studio 11 và sau đó, một chương trình vẽ và hình ảnh động. Nó chứa một tập tin dữ liệu .ANIMEPROJ và một dự án thu nhỏ tập tin .JPG nén bằng Zip nén. file ANIME được thay thế bằng file .MOHO với việc phát hành phiên bản 12.

What is a ANIME file?

An ANIME file is a document created with Anime Studio 11 and later, a drawing and animation program. It contains an .ANIMEPROJ data file and a project thumbnail .JPG file compressed using Zip compression. ANIME files were replaced by .MOHO files with the release of version 12.

Cách mở .ANIME file

Để mở file .ANIME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ANIME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ANIME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ANIME do người dùng đóng góp.

  • Smith Micro Moho Pro 12
  • Smith Micro Moho Debut 12
  • Smith Micro Moho Debut 12

Chuyển đổi file .ANIME

File .ANIME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *