ANIMEACTION File

ANIMEACTION là Settings Files - Anime Studio Action Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Smith Micro.

.ANIMEACTION File Extension

   
File name ANIMEACTION File
File Type Anime Studio Action Document
Nhà phát triển Smith Micro
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (3 Bình chọn)

File .ANIMEACTION là file gì?

ANIMEACTION là Settings Files - Anime Studio Action Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Smith Micro.

Hồ ANIMEACTION là một tài liệu hành động tạo ra với Anime Studio, mà là một chương trình dùng để tạo ra các bản vẽ và hình ảnh động. Nó chứa một hành động, mà là một phong trào của một hình ảnh động có thể được áp dụng cho hình ảnh động khác với các cấu trúc xương tương tự. file ANIMEACTION cho phép người dùng chia sẻ hành động với những người dùng khác và cũng có những hành động yêu thích truy cập để áp dụng cho một hình ảnh động.

What is a ANIMEACTION file?

An ANIMEACTION file is an action document created with Anime Studio, which is a program used to create drawings and animations. It contains an action, which is a movement by an animation that can be applied to other animations with similar bone structures. ANIMEACTION files allow users to share actions with other users and also access favorite actions to apply to an animation.

Phần mềm mở file .ANIMEACTION

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ANIMEACTION do filegi.com tổng hợp.

  • Smith Micro Moho Pro 12
  • Smith Micro Moho Debut 12
  • Smith Micro Moho Debut 12

Chuyển đổi file .ANIMEACTION

           

File .ANIMEACTION có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *