ANIMSET_INGAME File

ANIMSET_INGAME là 3D Image Files - FaceFX In-Game Animation Set File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi OC3 Entertainment.

.ANIMSET_INGAME File Extension

   
File name ANIMSET_INGAME File
File Type FaceFX In-Game Animation Set File
Nhà phát triển OC3 Entertainment
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .ANIMSET_INGAME là file gì?

ANIMSET_INGAME là 3D Image Files - FaceFX In-Game Animation Set File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi OC3 Entertainment.

Animation tập tin được sử dụng bởi FaceFX, một ứng dụng dùng để thiết kế nét mặt cho các trò chơi video; tiết kiệm một phiên bản rút gọn của một tập tin .ANIMSET phù hợp để sử dụng trong các trò chơi mục tiêu; loại bỏ tất cả các dữ liệu không cần thiết để các hình ảnh động được điều hành một cách hiệu quả bởi FaceFX.

What is a ANIMSET_INGAME file?

Animation file used by FaceFX, an application used for designing facial expressions for video games; saves a stripped down version of an .ANIMSET file suitable for use in the target game; removes all non-essential data so that the animation is run efficiently by FaceFX.

Phần mềm mở file .ANIMSET_INGAME

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ANIMSET_INGAME do filegi.com tổng hợp.

  • OC3 Entertainment FaceFX

Chuyển đổi file .ANIMSET_INGAME

           

File .ANIMSET_INGAME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *