ANIMSET_INGAME File

? Cách mở file .ANIMSET_INGAME? Những phần mềm mở file .ANIMSET_INGAME và sửa file lỗi. Convert N/A ANIMSET_INGAME file sang định dạng khác.

.ANIMSET_INGAME File Extension

   
File name ANIMSET_INGAME File
File Type FaceFX In-Game Animation Set File
Nhà phát triển OC3 Entertainment
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .ANIMSET_INGAME là file gì?

ANIMSET_INGAME là 3D Image Files - FaceFX In-Game Animation Set File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi OC3 Entertainment.

Animation tập tin được sử dụng bởi FaceFX, một ứng dụng dùng để thiết kế nét mặt cho các trò chơi video; tiết kiệm một phiên bản rút gọn của một tập tin .ANIMSET phù hợp để sử dụng trong các trò chơi mục tiêu; loại bỏ tất cả các dữ liệu không cần thiết để các hình ảnh động được điều hành một cách hiệu quả bởi FaceFX.

What is a ANIMSET_INGAME file?

Animation file used by FaceFX, an application used for designing facial expressions for video games; saves a stripped down version of an .ANIMSET file suitable for use in the target game; removes all non-essential data so that the animation is run efficiently by FaceFX.

Cách mở .ANIMSET_INGAME file

Để mở file .ANIMSET_INGAME click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ANIMSET_INGAME bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ANIMSET_INGAME

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ANIMSET_INGAME do người dùng đóng góp.

  • OC3 Entertainment FaceFX

Chuyển đổi file .ANIMSET_INGAME

File .ANIMSET_INGAME có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *