ANJUTA File

? Cách mở file .ANJUTA? Những phần mềm mở file .ANJUTA và sửa file lỗi. Convert N/A ANJUTA file sang định dạng khác.

.ANJUTA File Extension

   
File name ANJUTA File
File Type Anjuta IDE Project File
Nhà phát triển The GNOME Project
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .ANJUTA là file gì?

ANJUTA là Developer Files - Anjuta IDE Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The GNOME Project.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Anjuta IDE, một phần mềm ứng dụng phát triển đồ họa cho Linux; tổ chức mã nguồn và các nguồn lực cho một dự án phát triển; cũng bao gồm các mục tiêu và tính chất dự án để xây dựng các file nguồn thành một chương trình.

What is a ANJUTA file?

Project file created by Anjuta IDE, a graphical software development application for Linux; organizes source code and resources for a development project; also includes targets and project properties for building the source files into a program.

Cách mở .ANJUTA file

Để mở file .ANJUTA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ANJUTA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ANJUTA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ANJUTA do người dùng đóng góp.

  • Anjuta IDE

Chuyển đổi file .ANJUTA

File .ANJUTA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *