ANM File

ANM là 3D Image Files - 3D Animation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.ANM File Extension

   
File name ANM File
File Type 3D Animation File
Nhà phát triển N/A
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (21 Bình chọn)

File .ANM là file gì?

ANM là 3D Image Files - 3D Animation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Chứa các hướng dẫn chi tiết cho một hình ảnh động 3D; thường tham chiếu một hoặc nhiều đối tượng 3D file được hoạt hình bằng cách sử dụng chỉ thị trong file ANM; được sử dụng bởi một số trò chơi video cũ cũng như những người mới hơn, chẳng hạn như những người xây dựng cho Crytek CryENGINE.

What is a ANM file?

Contains detailed instructions for a 3D animation; typically references one or more 3D object files which are animated using the directives in the ANM file; used by several older video games as well as newer ones, such as those built for the Crytek CryENGINE.

Phần mềm mở file .ANM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ANM do filegi.com tổng hợp.

  • Free File Viewer
  • Final Media Player
  • Final Media Player
  • Imagine
  • DeviceLock
  • Active Network Monitor
  • Active Network Monitor

Chuyển đổi file .ANM

           

File .ANM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *