ANN File

ANN là Data Files - 1Lingvo Dictionary Annotation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ABBYY.

.ANN File Extension

   
File name ANN File
File Type 1Lingvo Dictionary Annotation File
Nhà phát triển ABBYY
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (12 Bình chọn)

File .ANN là file gì?

ANN là Data Files - 1Lingvo Dictionary Annotation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ABBYY.

Tập tin được sử dụng bởi Lingvo từ điển phần mềm, được sử dụng để tra cứu định nghĩa và dịch từ ngữ sang ngôn ngữ khác nhau; chứa siêu dữ liệu cho từ điển DSL; bao gồm thông tin, chẳng hạn như từ điển chủ đề, tác giả, và ngày đó đã được tạo ra.

What is a ANN file?

File used by Lingvo Dictionary software, which is used to lookup definitions and to translate words into different languages; contains metadata for DSL dictionaries; includes information, such as the dictionary subject, author, and date it was created.

Phần mềm mở file .ANN

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ANN do filegi.com tổng hợp.

  • ABBYY Lingvo Dictionaries
  • ABBYY Lingvo Dictionary
  • ABBYY Lingvo Dictionary
  • Media Player Classic
  • Family Origins
  • BMS Business Music System
  • BMS Business Music System

Chuyển đổi file .ANN

           

File .ANN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *