AOM File

AOM là Settings Files - After Effects Output Module, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

.AOM File Extension

   
File name AOM File
File Type After Effects Output Module
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .AOM là file gì?

AOM là Settings Files - After Effects Output Module, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

thiết lập đầu ra video tập tin được tạo ra bởi After Effects, một ứng dụng đồ họa chuyển động và hiệu ứng video; tiết kiệm tùy chọn đầu ra video như các định dạng tập tin, hồ sơ màu sắc, và nén; được sử dụng để xử lý video render sang một định dạng đầu ra cuối cùng; cũng cho phép thiết lập mô-đun đầu ra để được tái sử dụng.

What is a AOM file?

Video output settings file created by After Effects, a motion graphics and video effects application; saves video output options such as the file format, color profile, and compression; used for processing rendered video into a final output format; also enables output module settings to be reused.

Phần mềm mở file .AOM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AOM do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe After Effects 2020
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Adobe Systems AdobeDownloadManager

Chuyển đổi file .AOM

           

File .AOM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *