AOS File

? Cách mở file .AOS? Những phần mềm mở file .AOS và sửa file lỗi. Convert Binary AOS file sang định dạng khác.

.AOS File Extension

   
File name AOS File
File Type ARCHOS PCtablet Firmware File
Nhà phát triển ARCHOS
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (8 Bình chọn)

File .AOS là file gì?

AOS là System Files - ARCHOS PCtablet Firmware File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ARCHOS.

tập tin firmware được sử dụng bởi máy tính bảng ARCHOS và netbook; chứa các cập nhật cho hệ điều hành, tính năng mới, cải tiến tính năng, và sửa lỗi; được sử dụng để định kỳ cập nhật và đảm bảo các thiết bị ARCHOS.

What is a AOS file?

Firmware file used by ARCHOS tablet PCs and netbooks; contains updates for the operating system, new features, feature improvements, and bug fixes; used for periodically updating and securing ARCHOS devices.

Cách mở .AOS file

Để mở file .AOS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AOS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AOS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AOS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows
  • aborange Searcher - Deinstallation
  • aborange Searcher - Deinstallation
  • Ask Oscar

Chuyển đổi file .AOS

File .AOS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *